Kaldrørte Såper

"Kald prosess"-"kald" vil ikke si at såpeblandingen er kald, det er et relativt begrep i forhold til andre måter og lage såper på,der man bruker høye tempraturer på massen, ved kaldprosess mener man at oljenes egenskaper vil være bedre bevart i det ferdige produktet. Lut og vann blandes med olje/fettstoffer ved lik tempratur. Når disse er blandet sammen begynner saponifiseringen, det er da blandingen blir omdannet til såpe. I det ferdige produktet vil ikke lutblandingen være tilstede. Vi bruker en prosess etter støping som kalles gelling, det vil si at vi isolerer såpene i formene så godt vi kan for å beholde varmen i formene og oppnå høyere tempratur under saponifiseringsfasen, da vil såpene være frie for lut (ikke kaustiske) etter 24-48 timer,men må stå til tørking/herding i 2-6 uker.Alle såpene inneholder også naturlig glyserin som kommer fra plantene/oljene vi bruker, glyserin er ofte fjernet i kommersielle såper for å brukes i dyrere produkter som kremer, lotion osv, glyserin blir da erstattet med kemiske produkter.Våre såper er overfettet med 5-8%, det betyr at det er den ekstra mengden med olje som blir igjen i såpene etter at saponifiseringen er ferdig, denne oljen vil da pleie huden,det vil også gjøre såpene noe mykere enn kommersielle såper.

© 2014-2015 Såpeslottet

 

Konfektsåpe